Jonny Sveen

Advokat

Arbeidsområder

  • Strafferett, barnevernsrett for private parter og forsvarer.

Bakrunn og CV

  • Jonny Sveen har advokatbevilling siden 1992 etter å ha avlagt juridisk embetseksamen i 1990. Etter eksamen startet han som dommerfullmektig ved Skien og Porsgrunn tingrett, fullfaglig domstol, hvor han arbeidet i over 3 år. Etter dette har han et års erfaring fra påtalemyndigheten før han startet i advokatfirmaet 01.01.1995.

    Sveen arbeider i hovedsak med strafferett og har vært forsvarer i en rekke straffesaker over hele Norge i denne tiden.  Sveen arbeider forøvrig med barnevernsrett for private parter. Sveen er en av de mest erfarne forsvarsadvokatene i Norge.

    Sveen er fast forsvarer ved Telemark tingrett og Agder lagmannsrett, han er også fast bistandsadvokat ved Vestfold tingrett. I tillegg til kontorer i Larvik, har han kontorlokaler i Uniongata 18, 3732 Skien.