Advokat

Jonny Sveen

CV

  • Jonny Sveen har advokatbevilling siden 1992 etter å ha avlagt juridisk embetseksamen i 1990. Etter eksamen startet han som dommerfullmektig ved Skien og Porsgrunn tingrett, fullfaglig domstol, hvor han arbeidet i over 3 år. Etter dette har han et års erfaring fra påtalemyndigheten før han startet i advokatfirmaet 01.01.1995.

    Sveen arbeider i hovedsak med strafferett og har vært forsvarer i en rekke straffesaker over hele Norge i denne tiden.  Sveen arbeider forøvrig med barnevernsrett for private parter. Sveen er en av de mest erfarne forsvarsadvokatene i Norge.

    Sveen er fast forsvarer ved Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett. Han har også kontoradresse  Uniongata 18, 3732 Skien.

Jonny Sveen kan kontaktes på telefon 33 18 52 00, mobil 90663631 eller på e-post js@advokateneilarvik.no

ARBEIDSOMRÅDER:

Strafferett, barnevernsrett for private parter og forsvarer.