Kåre E. Jølberg

Advokat

Arbeidsområder

Bakrunn og CV

  • Kåre Jølberg har hatt advokatbevilling siden høsten 1999 . Han avla juridisk embetsdeksamen høsten 1995. Etter eksamen og frem til høsten 1997 arbeidet han som førstekonsulent i sosial- og helsedepartementet. Fra februar 1997 til august 1999 arbeidet han som dommerfullmektig ved Larvik tingrett. Advokat i Larvik fra september 1999.

  • Kåre Jølberg har omfattende prosedyreerfaring for domstolene og påtar seg oppdrag hovedsakelig innenfor feltene fast eiendoms rettsforhold, herunder entrepriserett, samt strafferett, kontraktsrett, barnevernsrett, familierett, trygdesaker og konkurs.

  • Kåre Jølberg har arbeidet som advokat siden 1999, og kom da fra stilling som dommerfullmektig ved Larvik tingrett.