Advokat

Kåre E. Jølberg

ARBEIDSOMRÅDER:

Privatrett

Fast eiendoms rettsforhold, avhendingsloven, byggesaker, kontraktsrett
Kjøpsrett, konkurs- og bobehandling, arverett og dødsboskifte, familierett, barnevernsrett for private parter, barnerett, erstatningsrett, yrkesskade og pasientskade, forsikringsrett, arbeidrett, trygderett, verge.

Straffesaker

Alle typer straffesaker
Forsvarer
Bistandsadvokat

Kåre Jølberg kan kontaktes på: e-post: kj@advokateneilarvik.no, mobil: 92 44 79 46, telefon: 33 18 52 00

CV

  • Kåre Jølberg har hatt advokatbevilling siden høsten 1999 . Han avla juridisk embetsdeksamen høsten 1995. Etter eksamen og frem til høsten 1997 arbeidet han som førstekonsulent i sosial- og helsedepartementet. Fra februar 1997 til august 1999 arbeidet han som dommerfullmektig ved Larvik tingrett. Advokat i Larvik fra september 1999.

  • Kåre Jølberg har omfattende prosedyreerfaring for domstolene og påtar seg oppdrag hovedsakelig innenfor feltene fast eiendoms rettsforhold, herunder entrepriserett, samt strafferett, kontraktsrett, barnevernsrett, familierett, trygdesaker og konkurs.

    Kåre Jølberg har arbeidet som advokat siden 1999, og kom da fra stilling som dommerfullmektig ved Larvik tingrett.