Advokat

Merete S. Aune

ARBEIDSOMRÅDER:

Barnerett, barnevern, arverett, familierett, separasjon og skifte, samboeravtaler, ektepakt, testamenter, felleseieskifte, skifte av dødsbo, verge, mekling.

Merete S. Aune kan kontaktes på telefon 33 18 52 00, mobil 958 11 188 eller på e-post msa@advokateneilarvik.no

CV

  • Cand.mag med fagkretsen sosiologi, kriminologi og offentlig rett – 1977
  • Vitenskaplig assistent – Juridisk fakultet, avdeling for kvinnerett fra 1982-84
  • Juridisk embetseksamen UiO – 1984
  • Oslo ligningskontor – juridisk konsulent 1984-1986
  • Advokat i Larvik fra 1986
  • Advokatbevilling fra 1988
  • Mekler i saker etter ekteskapslov og barnelov fra 1993
  • Advokatmekler fra 2006