Advokat

Øyvind Røed

Øyvind Røed

ARBEIDSOMRÅDER:

Øyvind Røed ble tilknyttet Advokatene i Larvik i 2023. Han har tidligere blant annet jobbet
som dommerfullmektig i tingretten og som fylkesnemndsleder. Han har bred erfaring med
mange typer saker fra disse stillingene, deriblant konkursrett, familie- og arverett,
avhendingssaker, arbeidsrett, byggesaker (blant annet i strandsonen), EØS-rett, barnerett,
barnevernsrett og strafferett. Han påtar seg oppdrag som både bistandsadvokat og som
forsvarer.

Øvrig

Øyvind Røed kan kontaktes på telefon 33 18 52 00, mobil 94164613 eller på e-post or@advokateneilarvik.no

CV

  • Bachelorgrad i statsvitenskap NTNU 2011
  • Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen 2015
  • Advokatfullmektig Advokatfirmaet Røed AS 2016
  • Stipendiat ved Universitetet i Bergen 2016-2018
  • Dommerfullmektig i Sandefjord tingrett/Vestfold tingrett 2018-2020
  • Nemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Vestfold og Telemark 2021
  • Advokat fra 2022 i advokatfirmaet Røed AS
  • Tilknyttet Advokatene i Larvik fra 2023