Advokat

Søren Ø. Hellenes

ARBEIDSOMRÅDER:

Næringslivsjuss

Kontrakter (norske og engelske), arbeidsrett, restrukturering, styrearbeid, noe skatterett, immaterialrett, markedsføringsloven, selskapsrett, kjøpsrett

Tingsrett

Tomtefeste, jordskifte og rettigheter til fast eiendom

Strafferett

Alle typer strafferettsaker, fast forsvarer i tingrett og lagmannsrett siden 1998

Øvrig

Arv, generasjonsskifte, avhendingsloven og byggesaker

Søren Ø. Hellenes kan kontaktes på telefon 33 18 52 00,
mobil 926 05 444 eller på e-post soh@advokateneilarvik.no

CV

  • Konsulent i kommunal og arbeidsdepartementet januar 82 – februar 83
  • Tax counsellor Fina Exploration Norway februar 83 – oktober 85
  • Dommerfullmektig Skien og Porsgrunn byrett nov. 85 – aug 86
  • Konstituert byrettsdommer samme sted sept 86 – feb 87
  • Advokatfullmektig i Adv.fa. Villum, Brekke og Foyn mars 87 – des 87
  • Kompanjong samme sted fra jan 88 – d.d.
  • Fast forsvarer for Larvik, nå Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett fra 1998