Søren Ø. Hellenes

Advokat

Arbeidsområder

Bakrunn og CV

  • Konsulent i kommunal og arbeidsdepartementet januar 82 – februar 83
  • Tax counsellor Fina Exploration Norway februar 83 – oktober 85
  • Dommerfullmektig Skien og Porsgrunn byrett nov. 85 – aug 86
  • Konstituert byrettsdommer samme sted sept 86 – feb 87
  • Advokatfullmektig i Adv.fa. Villum, Brekke og Foyn mars 87 – des 87
  • Kompanjong samme sted fra jan 88 – d.d.
  • Fast forsvarer for Larvik, nå Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett fra 1998