Svein Drangeid

Advokat

Arbeidsområder

Bakrunn og CV

  • Svein Drangeid arbeidet som konsulent ved Oslo ligningskontor 1985-88,
    advokatfullmektig advokatfirmaet Føyen & Co, Dommerfullmektig ved Stør- og
    Verdal Sorenskriverembete 1989-90 og som advokat i Larvik fra 1990.