Advokat

Svein Drangeid

ARBEIDSOMRÅDER:

Erstatningsrett, fast eiendom, forretningsjus, trygderett, arv og skifte mv..

Svein Drangeid kan kontakters på mobil 95275305, tlf. 33185200 eller e-post sd@advokateneilarvik.no

CV

  • Svein Drangeid arbeidet som konsulent ved Oslo ligningskontor 1985-88,
    advokatfullmektig advokatfirmaet Føyen & Co, Dommerfullmektig ved Stør- og
    Verdal Sorenskriverembete 1989-90 og som advokat i Larvik fra 1990.