Tove Nissen-Sollie

Advokat

Arbeidsområder

Bakrunn og CV

 • Konsulent i Staten Vegvesen, Hordaland, fra august 1989 –
  august 1990
 • Dommerfullmektig, Søndre Sunnmøre Herredsrett, fra mars
  1991- desember 1993
 • Larvik politikammer/Vestfold politidistrikt, politiadjutant/politiinspektør og politiadvokat, fra januar 1994 – januar 2006
 • Advokat i kontorfellesskapet Advokatfirmaet Hesselberg fra
  januar 2006 – desember 2009
 • Advokat i Advokatene Ackenhausen, Nissen-Sollie & Klaastad Svendsen fra desember 2009 – september 2013
 • Advokat i Advokatene Ackenhausen, Nissen-Sollie & Drangeid fra september 2013 – 2020